top of page

PROFIL

môj príbeh

o mne

Volám sa Jaroslav Križánek a popri štúdiu architektúry na FA STU pracujem v oblasti projektovania a stavebníctva. Svoju cestu som začal v Giraltovciach, kde som vyštudoval základnú školu, základnú umeleckú školu a gymnázium. Už od mala ma fascinovala architektúra a staviteľstvo so svojou nekonečnou mierou kreativity. To ma viedlo k jej štúdiu na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Tu som začal rozvíjať poznanie a umenie stavať a aj vďaka základu v oblasti obchodu som sa začal okrem školských projektov venovať navrhovaniu pre známych, pričom som vďaka dobrým odporúčaniam mal možnosť tvoriť viac a viac. Svoju odbornú prax som získal aj v zamestnaní v projekcii modulových stavieb v RIKOSTAV GIRALTOVCE a architektonickom ateliéri ALLA s.r.o.. Dnes sa venujem vlastnému ateliéru JK-architektúra, s.r.o., ktorý sa zaoberá navrhovaniu a spracovaniu architektonických štúdií od urbanizmu po interiér a projektovaniu jednoduchých a drobných stavieb. Takisto pracujem pre firmu JFcon s.r.o. so sídlom v Bratislave, kde sa na pozícii architekt venujem návrhom stavieb všetkého druhu a veľkosti. 

O mne: Inner_about

CURRICULUM VITAE

JAROSLAV KRIŽÁNEK

O mne: CV

GYMNÁZIUM GIRALTOVCE

2006-2014

úplné stredoškolské vzdelanie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA GIRALTOVCE

2008 - 2014

ukončený I.stupeň vo výtvarnom odbore

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU

2014 - 2020

ukončený I.stupeň v odbore architektúra a urbanizmus (06/2018)
člen akademického senátu STU a FA STU (2016-2020)
delegát ŠRVŠ (2016-2018)
aktívny člen študentského parlamentu FA STU

ukončený II.stupeň titulom Ing. arch. v odbore architektúra (06/2020)

MESTO GIRALTOVCE

2018 - dnes

poslanec Mestského zastupiteľstva

vedúci Komisie výstavby pri MsZ

RIKOSTAV CONTAINER S.R.O. GIRALTOVCE

ALLA S.R.O.

JK-ARCHITEKTÚRA, S.R.O.

JF con s.r.o.

2016 - 2017

2017 - 2019

2018 - dnes

Navrhovanie a projektovanie modulových stavieb, kontakt so zákazníkom a tvorba štúdií v oblasti obchodných, obytných a výrobných stavieb.

Návrh, vizualizácie a dokumentácia architektúry obytných a občianskych budov.

Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia som založil vlastný ateliér zaoberajúci sa hlavne navrhovaním a projektovaním jednoduchých a drobných stavieb do 300m² zastavanej plochy. Od roku 2020 spolupracujem pre firmu JFcon s.r.o. ako architekt.

Niečo zo života:

bottom of page