top of page

Architektúra

štúdia, projekt pre ÚR a SP, realizačný projekt, rekonštrukcie, autorský dozor

Interiér

zameranie, dispozičné riešenie, štúdia, realizačná dokumentácia, dozor

Záhrady

dispozičné a kompozičné riešenie záhrad, drobná architektúra

bottom of page